Home » Algemeen » Bestuursleden

Bestuursleden

 

v.l.n.r.:
Sjoerd van der Wijk, Gerrie Hoeksma, Wietske de Vries - Veenstra, Jan Veenstra, Wietze de Vries, Klaas Dijkstra, Coby Spinder, Gerrit Posthumus, Hein Harm Knol

Voorzitter
Wietze de Vries
Taanwijk 10
9281 SC Harkema
E-mail: voorzitter@vvharkema-opeinde.nl
 
Penningmeester
vacant


Tel:
E-mail: penningmeester@vvharkema-opeinde.nl
 
Secretaris
Wietske de Vries-Veenstra
Taanwijk 10
9281 SC Harkema
E-mail: secretaris@vvharkema-opeinde.nl
 

Reserve Secretaris en pennigmeester
Coby Spinder-Veenstra
Ruterspet 1
9281 SB Harkema

Tel: 
 

Algemeen bestuurslid
Overige functies: Reserve wedstrijdsecretaris
Aanspreekpunt ivm kunstgragsveld
Gerrie Hoeksma
Boukewijk 19
9281 SH Harkema

Algemeen Bestuurslid
Overige functies: Activiteitencommissie
Gerrit Posthumus
Casimirstrjitte 24
9288 BP Kootstertille
 
Algemeen Bestuurslid
Overige functies:
PR
Reserve Webmaster
Klaas Dijkstra
Hanegraaffweg 31
9257 VT Noardburgum
 

Algemeen Bestuurslid
Overige functies:

Yordi de Vries